Technologie

Propojení nejmodernější technologie CNC laseru a umění vznikají naše obrazy. U CNC laseru je nejvýznamnější nepochybně jeho přesnost. Lasery vydávají monochromatické záření, které má přesně definovanou vlnovou délku a navíc je také koherentní. CNC laserový stroj zajišťuje, že fotony jsou ve svazku rozděleny stejnoměrně, nebo dosti pravidelně.

Po vypálení obrazu pomocí laseru přichází na řadu práškové lakování. Principem práškového lakování je nanesení prášku na povrch obrazu a následné vytvrzení v peci. Prášek obsahuje pryskyřice, pigment, případně tvrdidla, aditiva a vytváří tak suchou práškovou konzistenci.

Pro aplikaci prášku na dílec se využívá stlačeného vzduchu, který po smísení s tímto práškem vytváří “tekutou směs”. Práškové lakování zajistí kompletní uzavřenou strukturu a obrazy tak lze vyvěsit jak do interiéru, tak exteriéru.  


Technologie_1